Monday, January 15, 2018

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Θέληση. Σκώληκες. Κροκόδειλοί.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2018-01-15]: Παρά τους πολύ διαφορετικούς προγόνους, τα δελφίνια και οι κροκόδειλοι εξελίχθηκαν με παρόμοιου σχήματος κρανία ώστε να τρέφονται με παρόμοια θήραμα, δείχνει μια νέα έρευνα. Το να έχεις ένα μακρύ, λεπτό ρύγχος έχει μεγάλα πλεονεκτήματα για ένα ζώο όταν προσπαθεί να πιάσει μικρά ψάρια. [1] Οι στόχοι μας οδηγούν πάντα. Η θέλησή μας καθορίζει το σύμπαν. Το σκουλήκι θέλει να είναι σκουλήκι. Αλλιώς θα ήταν μια φάλαινα. Αλήθεια. Ρώτα το.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Will. Worms. Crocodiles.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2018-01-15]: Despite their very different ancestors, dolphins and crocodiles evolved similarly shaped skulls to feed on similar prey, new research indicates. Having a long, thin snout has great advantages when trying to catch small fish. [1] Our goals drive everything. Our will determines the cosmos. The worm wants to be a worm. Or else it would be a whale. Really. Go ask it.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Thursday, January 11, 2018

Philosophy Wire: Seeing the unseen…


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2018-01-11]: Scientists try to photograph a black hole. [1] We see the invisible. Because we see the visible… We see the visible. Only because we see the invisible…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Βλέποντας το αόρατο…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2018-01-11]: Επιστήμονες προσπαθούν να φωτογραφίσουν μια μαύρη τρύπα. [1] Βλέπουμε το αόρατο. Επειδή βλέπουμε το ορατό… Βλέπουμε το ορατό. Μόνο και μόνο επειδή βλέπουμε το αόρατο…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Sunday, January 7, 2018

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Τα σκυλιά όπως τα παιδιά; Ή μήπως είναι απλά η φαντασία μας; [Βρίσκεις ό,τι ψάχνεις]


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2018-01-07]: Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι τα σκυλιά και τα παιδιά δύο ετών παρουσιάζουν παρόμοια πρότυπα στην κοινωνική νοημοσύνη, πολύ περισσότερο από ό, τι τα παιδιά και ένας από τους στενότερους συγγενείς μας: οι χιμπατζήδες. Η έρευνα θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι άνθρωποι εξελίχθηκαν κοινωνικά. [1] Θέλουμε να βλέπουμε τις ομοιότητες. Και είναι αλήθεια πως αν ψάχνεις για κάτι θα το βρεις. Και με τις μπανάνες έχουμε 99% ίδιο DNA. Κοίταξε την μπανάνα καλά… Τι σου λέει; Ψάξε να βρεις τις διαφορές. Μόνο τότε θα τις βρεις…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Philosophy Wire: Dogs like children? Or is it just our imagination? [You find what you look for]


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2018-01-07]: Researchers have found that dogs and 2-year-old children show similar patterns in social intelligence, much more so than human children and one of their closest relatives: chimpanzees. The research could help scientists better understand how humans evolved socially. [1] We like seeing the similarities. And it is true that one finds what he is looking for. We also share 99% of our DNA with the… bananas. Look at the banana closely. What does it say to you? Search for the differences. It is the only way to find them…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Wednesday, January 3, 2018

Philosophy Wire: Oxygen as poison. Life as an accident.

Philosophy Wire by Spiros Kakos [2018-01-03]: Oxygen makes up 21% of the Earth’s atmosphere and we need it to breathe. But early organisms would have found this environment toxic. Ancient bacteria evolved protective enzymes that prevented oxygen from damaging their DNA. [1]

Our whole theories are so anthropocentric…
Even the materialistic ones…
We are not something special.
We are the poison of the world.

The destroyers of life.
Let go.
Die.

And a flower will blossom…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Οξυγόνο ως δηλητήριο. Η ζωή ως ατύχημα.

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2018-01-03]: Το οξυγόνο αποτελεί το 21% της ατμόσφαιρας της Γης και το χρειαζόμαστε για να αναπνέουμε. Αλλά άλλοι οργανισμοί θεωρούν αυτό το περιβάλλον τοξικό. Αρχαία βακτήρια εξελίχθηκαν παράγοντας προστατευτικά ένζυμα που εμπόδιζαν το οξυγόνο από το να καταστρέψει το DNA τους. [1]

Όλες οι θεωρίες μας είναι τόσο ανθρωποκεντρικές…
Ακόμη και οι υλιστικές θεωρίες…
Δεν είμαστε κάτι το ιδιαίτερο.
Είμαστε το δηλητήριο του κόσμου.
Οι καταστροφείς της ζωής.

Αφέσου.
Πέθανε.
Και ένα λουλούδι θα ανθίσει…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Saturday, December 30, 2017

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Θολές εικόνες. Γνώση των πάντων. Βασισμένη στο τίποτα…


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2017-12-30]: Επιστήμονες εκπαιδεύουν νευρωνικά δίκτυα για να καθαρίζουν θολές εικόνες χρησιμοποιώντας… καθαρές εικόνες. [1] Η γνώση μπορεί να βασιστεί μόνο στη γνώση. Μια απλή γνώση που πάντα θέλουμε να ξεχνάμε. Τίποτα δεν υπάρχει εκ του μηδενός. Και όμως εμείς είμαστε εδώ. Και μαθαίνουμε. Η εικόνα ήταν από την αρχή καθαρή. Εμείς την έχουμε θολώσει…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...