Tuesday, August 30, 2016

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Παιδιά και κοινωνική αλληλεπίδραση. Όντας ακόμα παιδί. Αρνούμενοι να το αποδεχθούμε.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2016-08-30]: Ενώ μοιράζονται τα παιχνίδια και τσακώνονται μεταξύ τους, τα παιδιά ενός νηπιαγωγείου βοήθησαν τους ερευνητές να κατανοήσουν τα πρότυπα και τις ιδιότητες των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κοινωνικών ομάδων. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ πιο περίπλοκα από ό, τι οι επιστήμονες είχαν αρχικά προβλέψει. [1] Πόσο αλαζόνες είμαστε. Πιστεύουμε ότι έχουμε μεγαλώσει. Πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ διαφορετικό από τα παιδιά. Αλλά κάθε ένας από εμάς ήταν κάποτε ένα παιδί. Και κουβαλάει μέσα του όλα όσα διδάχθηκε και έμαθε όταν ακόμα γελούσε και έκλαιγε στην αγκαλιά της μητέρας του. Κάθε ένας από εμάς είναι ακόμα παιδί. Αρνούμενος να αποδεχθεί ότι είναι. Δεν είμαστε περίπλοκοι τώρα. Ήμασταν περίπλοκοι ως παιδιά. Δες το σύμπαν λιγότερο εγωιστικά και θα δεις πώς μπορεί να μην έχεις μεγαλώσει καθόλου. Είσαι το ίδιο επίμονο παιδί που κάποτε ήσουν...

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Children and social interaction. Being still a child. Refusing to accept it.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2016-08-30]: While sharing toys and fighting with each other, kindergarten children helped researchers understand the patterns and qualities of interactions in social groups. The results were much more complex than the scientists originally predicted. [1] How arrogant we are. We believe we are all too grown up. We believe we are too different from children. But every one of us was a child once. And is carrying what he thought and learnt when he was still laughing and crying in his mother’s lap. Every one of us is still a child. Refusing to accept that he is. We are not complex. We were complex as children. See the cosmos selfishly and you will see how you have not grown at all. You are the same stubborn child you once were…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Friday, August 26, 2016

Philosophy Wire: Deeper sleeping self… The evil alarm clock.


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2016-08-26]: When we become lucid in a dream, we realize that who we were imagining we are, the dream ego, is being dreamed by a deeper part of ourselves, what some call the “deeper, dreaming Self.” Jung himself had this realization in a dream that he had during the last years of his life. In the dream he entered a church, and much to his surprise saw a meditating yogi sitting in front of the church. Upon closer inspection, Jung saw that the yogi had his face, and Jung then realized that the yogi was not Jung’s dream, but that he was the yogi’s dream. [1] Every night you sleep you see dreams. Every night you dream you create worlds. Every day you wake up you destroy them. Close your eyes and dream yourself. Do not blame the cosmos. The world gets its meaning from us. And it was always cold. Like a soulless alarm clock…

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Ο κοιμώμενος εαυτός μας… Το κακό ξυπνητήρι.


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2016-08-26]: Όταν έχουμε διαυγή όνειρα, συνειδητοποιούμε ότι αυτοί που πιστεύουμε ότι είμαστε, το «ονειρικό εγώ» μας, είναι κάτι που αποτελεί το αντικείμενο των ονείρων ενός βαθύτερου κομματιού του εαυτού μας, ο «βαθύτερος ονειρεύων εαυτός» μας. Αυτό έπαθε και ο Γιουνγκ σε ένα όνειρο που είχε τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Στο όνειρο εισήλθε σε μια εκκλησία και προς έκπληξη του είδε έναν γιόγκι να διαλογίζεται στο κέντρο της. Κοιτάζοντας καλύτερα, ο Γιούνγκ είδε ότι ο γιόγκι είχε το πρόσωπο του και τότε ο Γιούνγκ κατάλαβε πως δεν ήταν ο γιόγκι στο όνειρο του αλλά αυτός στο όνειρο του γιόγκι! [1] Κάθε βράδυ που κοιμάσαι ονειρεύεσαι. Κάθε βράδυ που ονειρεύεσαι δημιουργείς κόσμους. Κάθε πρωί που ξυπνάς τους καταστρέφεις. Κλείσε τα μάτια σου και ονειρεύσου τον εαυτό σου. Μην κατηγορείς τον κόσμο. Ο κόσμος νοηματοδοτείται από εμάς. Και ήταν πάντα ψυχρός. Όσο ένα άψυχο ξυπνητήρι…

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Monday, August 22, 2016

Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα: Καφές, καρκίνος, ζωή. [Εναντίον της μηχανιστικής αντίληψης]


Φιλοσοφικό Τηλεγράφημα του Σπύρου Κάκου [2016-08-22]: Ο καφές φαίνεται να δρα ως ασπίδα εναντίον του καρκίνου. [1] Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να πιστεύουμε ότι το σύμπαν και εμείς είμαστε μηχανές, που απλά κοιτάμε για πράγματα που μπορούν να μας «φτιάξουν» αν δεν «δουλεύουμε» καλά. Όπως ένας υπολογιστής, ψάχνουμε για το κατάλληλο antivirus. Όμως δεν είμαστε υπολογιστές. Δεν είμαστε μηχανές. Είμαστε ζωντανές φωτεινές ψυχές. Και δεν ζούμε ή πεθαίνουμε. Δεν μεγαλώνουμε και δεν φθίνουμε. Είμαστε πάντα παιδιά. Και θα ζούμε για πάντα. Ανεξάρτητα του πόσο καφέ θα πιούμε.

(c) Φιλοσοφικά Τηλεγραφήματα - Φιλοσοφικός σχολιασμός της επικαιρότητας…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Philosophy Wire: Coffee, cancer, living. [Against the mechanistic view]


Philosophy Wire by Spiros Kakos [2016-08-22]: Coffee seems to be a shield against cancer. [1] We are so much into believing the universe and ourselves are just machines, that we look into other things that may “fix” us when we do not “operate” correctly. Like a computer, we are looking for the proper antivirus. But we are not computers. We are not machines. We are living, breathings souls. We do not live or die. We do not grow or decay. We are always children. And we will live for ever. No matter how much coffee we drink or not drink.

(c) Philosophy WIRES - Commenting world news from philosophy's perspective…


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Religion: Its contribution to society (and other subjects)


In my discussions on the subject of religion, I noticed with regret that most of the people with a negative opinion about religion have this view because they consider religion having a negative impact on society. Religion is considered, especially by young people, as an oppressive institution that "tells you what to do" and "exploits people". This view is supported by the image that most people have in their mind for the "dark" medieval era versus the modern "enlightened and progressed" age of science in which we live.

This view is simply wrong for a variety of reasons that I will analyze immediately.

1. The Middle Ages was not a dark period. This characterization has been invented by a particular person and then its use was spread as part of the anti-Christian rage which engulfed people after the enlightenment. To totally characterize an era of 1,000 years as "dark" is at least arrogant and shows a highly suspicious oversimplification effort. In the Middle Ages the "exact" sciences did not really progress much as compared for example to the ancient Greece era, but there has been huge developments in the "humane" sciences. Never had man dealt so strongly with who he is, why he exists, what is moral, what is good, what is bad. As for whether this period was religious, one must have in mind that there was no separation of religion and science back then! Any bad things we see happening at this time mostly happened because society was 1,000 years before our own and not necessarily because religion prevailed. And it would be important to say that if Christianity did not dominate back then things would be even worse and more brutal - just imagine what would happen if the church with the authority it had did not come out to say that killing is a sin and that if you kill someone you will punished eternally in hell. The church made mistakes, that is for sure. But even these mistakes are exaggerated. For example, the Inquisition did not kill millions (total deaths amounted to a few thousand victims) nor did it without reason. Whatever it did, it did so under specific political conditions, the knowledge of which could change the mind of people who speak so harshly against this institution. (No! This is not to justify killing! Any killing is wrong and un-christianic! I am just stating the facts in order to show that such an "evil" church did not differ much than any modern state which kills people in the name of its interests) Bruno was burned because of beliefs that today someone who likes science would classify as highly religious. Galileo was a petty fraud who played with his friend the pope to an extreme and who ended where he ended because of his arrogance and not because of the evil religion. (Galileo's fraud case, as the relevant case of Hypatia - was used fraudulently by opponents of religion to invent the infamous "war" between religion and science that exists only in their minds) The burning of whiches had resulted in a few thousand dead (instead of the "millions" usually assert by hardened atheists in their claims against Christianity) who even more often were men and not women and who were not condemned by the church but by the state. The religion was often used as an excuse for political decisions or political acts and to collectively blame religion for all the evils of the time is equivalent to blaming science for everything bad that people did in the name of science during the 21st century. The Middle Ages gave us Humanism (yes Humanism began to "dark" and "oppressive" Christian Europe) and then the Enlightenment - which in any case could not exists in a really dark and oppressive region such as the Middle East. The "religious" Byzantium had two "Renaissance" periods long before the West had any. Universities started from monasteries (and Dawkins teaches at such a university). People were looking into how the world works because they believed that they can understand the mind of God made him (the ideological basis of science).

Relevant Articles


2. The modern era we live in is considered "enlightened" and "progressed". But in how many areas are we really progressed? In technology we certainly are. But this does not mean anything per se. More than 1000 years from now people will consider us almost "barbarians" with our poor technology of today. The technology has not much to do with science as some would like to believe. Invention is one thing and science that leads to the explanation of how and why the invention works is another (many inventors did not even know why their inventions worked, something which we "learned" after many years - the word "learned" in quotes because with science we can never really know something but only express theories). Moreover, the technology has a dark side that few want of us want to refer to (alienation, dehumanization, loss of skills, etc.) In medicine we are also progressed, but we should be careful to examine in which areas and why. Modern medicine successes are more related to technology than science today. And not forget that medicine relates to many things that most people people would characterize as purely "religious" in nature, such as faith (see the "unexplained" phenomenon of placebo) or love (if it the logic of cold science had prevailed, we should kill the weak and not help them - the first hospitals were launched in the "dark" Middle Ages as sites of charity to the poor). But how progressed are we in other areas such as personal happiness, personal psychology, ethics? In an era where depression is the No. 1 disease, how easily can we talk about "progress"? In an era where parents give up their children, where killing babies is considered a "right" and where the killing of civilians is considered "collateral damage" (let's compare it to the rules of war between knights in the "dark" Middle Ages) how easily can we talk about humanity? At a time when cold science can sterilize some people in the name of eugenics (which was for years practiced in the US and other countries long before the evil Hitler), and which attributes everything to bad genes, how easily can you speak of "progress"? (Let us compare this with the Christian philosophy of free will) At a time when millions die either in world wars (as compare to the... zero world wars during the "dark" Middle Ages) or by some... atheist (see Stalin) how impertinent you need to be in order to speak for the dead of the "dark" Middle Ages? At a time where we tag as racists those who speak in favor of what is normal, how can we have the nerve to talk about logic? At a time when cold science has made everything in the universe look like lifeless machines made up of electrons and dark matter wondering in a cold dark cosmos, how can we dare talk about the era of "enlightenment"? At a time when our thought is so impregnated with philosophical doctrines (e.g. materialism, mechanistic view of life, etc.) how can we dare speak about dogmatism? (especially if the dogmatism to which we refer to has to do with things like love and forgiveness) At a time when science claims that it can do everything (even... resurrect people) how can we be so sure that the same things did not happen once before? At a time when science itself has proven that he can not prove everything, how hypocritical are we to talk about science that will lead us to the Truth? In a world which has been lost in nihilism and materialism, religion seems needed more than ever.

Relevant Articles


3. Religion actually does tells you what to do. But as an advice. But why is this a bad thing? Parents tell their children what to do, out of love and concern. It is then up to the child's own free will whether to listen to them or not. We have so much belief in the "everyone does what he wants" philosophy that we do not even want to hear any prompts whatsoever. But one trip made without any compass is doomed to fail... Who disagrees with the "Thou shalt not kill" advice? Is is bad because religion says so? While if the same thing is said by... Sociology it is automatically tagged as good advice? If God says something it is "a tale built to exploit people" but if the same thing is said by a particular theory (which based on other axioms or on other data could give a different result) it is correct and one should listen to it?

Relevant Articles


4. Behind every discussion about religion as a secular institution there lies the controversy whether God exists or not. Because ultimately if God exists, then how can religion be bad for just telling the truth? Whatever way you analyze it, the whole discussion is ultimately reduced to this simple question: Do you believe in God? This issue requires greater analysis and I have written several related articles. Arguments in favor of His existence are many and strong - clearly stronger than the arguments against His existence. The basic position of atheism that the universe exists by chance and without reason is simply absurd and strongly unscientific. The basic position of the anti-Christians that man is simply a set of meat and bones moving like robots obeying to whatever their genes dictate is so childish as a worldview that everyone can recognize how wrong it is based what he experiences, understands and feels during a normal day. In a universe without God and without sense ... what is the point of talking about good and bad (i.e. for bad religion and good science)?

Relevant Articles

~ Spiros Kakos, August 2016, Athens, Greece


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Θρησκεία: Η συνεισφορά της στην κοινωνία (και άλλα θέματα)


Σε συζητήσεις που είχα σχετικά με το θέμα της θρησκείας, διαπίστωσα με λύπη πως οι περισσότεροι την αντιμάχονται ή δεν έχουν καλή άποψη για αυτήν επειδή θεωρούν πως είχε αρνητική επίδραση στην κοινωνία. Η θρησκεία θεωρείται, από νέους ειδικά ανθρώπους, ως ένας καταπιεστικός θεσμός ο οποίος "σου λέει τι να κάνεις" και "σε εκμεταλλεύεται". Η άποψη μάλιστα αυτή ενισχύεται από τη μία από την εικόνα που έχει ο κόσμος για το "σκοτεινό" θρησκευτικό μεσαίωνα και από την άλλη από την εικόνα που έχει ο κόσμος για τη "φωτεινή και προοδευμένη" εποχή της επιστήμης στην οποία ζούμε.

Αυτή η άποψη είναι απλά λάθος για πολλούς και διάφορους λόγους που θα αναλύσω ευθύς αμέσως.

1. Ο Μεσαίωνας δεν ήταν σκοτεινή περίοδος. Αυτός ο χαρακτηρισμός έχει βγει από έναν συγκεκριμένο άνθρωπο και στη συνέχεια η χρήση του εξαπλώθηκε στο πλαίσιο του αντι-χριστιανικού μένους της μετά τον διαφωτισμό εποχής. Το να χαρακτηριίζεις συλλήβδην μια εποχή 1,000 ετών ως "σκοτάδι" είναι τουλάχιστον αλαζονικό και δείχνει προσπάθεια υπεραπλούστευσης σε βαθμό ύποπτο. Στο Μεσαίωνα οι "θετικές" επιστήμες δεν είχαν πράγματι τόση εξέλιξη όσο π.χ. στην αρχαία Ελλάδα αλλά είχαν τεράστια εξέλιξη οι "ανθρωπιστικές". Ποτέ ο άνθρωπος δεν ασχολήθηκε τόσο έντονα με το ποιος είναι, γιατί υπάρχει, τι είναι ηθικό, τι είναι καλό, τι είναι κακό. Όσον αφορά δε το αν αυτή η περίοδος ήταν θρησκευτική, πρέπει κανείς να έχει στο μυαλό του πως τότε δεν υπήρχε καν ο διαχωρισμός θρησκεία-επιστήμη! Τα όσα κακά πράγματα βλέπουμε να γίνονται τότε γινόντουσαν στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που ήταν πολύ απλά 1,000 χρόνια πριν από τη δική μας και όχι απαραίτητα επειδή η θρησκεία κυριαρχούσε. Ίσα ίσα που αν δεν κυριαρχούσε η θρησκεία του χριστιανισμού τα πράγματα θα ήταν ακόμα χειρότερα και πιο βάρβαρα - φανταστείτε μόνο τι θα γινόταν αν δεν έβγαινε η εκκλησία με την αυθεντία που είχε να πει πως το να σκοτώνεις δεν είναι καλό και πως αν το κάνεις θα τιμωρηθείς αιώνια στην κόλαση. Η εκκλησία έκανε λάθη, σίγουρα. Ωστόσο ακόμα και αυτά είναι υπερτονισμένα. Για παράδειγμα η Ιερά Εξέταση ούτε σκότωσε εκατομμύρια (σε μερικές χιλιάδες ανέρχονται τα θύματα) ούτε το έκανε αδικαιολόγητα. (Όχι αυτό δεν δικαιολογεί κανένα σκοτωμό! Κάθε σκοτωμός είναι λάθος και αντι-χριστιανικός. Απλά τονίζω τις συνθήκες της εποχή για να δείξω πως κάτι τόσο "κακό" δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα σύγχρονο κράτος που σκοτώνει για τα συμφέροντα του) Ό,τι έκανε το έκανε και στο πλαίσιο συγκεκριμένων πολιτικών καταστάσεων, τις οποίες αν κάποιος γνώριζε μπορεί να άλλαζε γνώμη για το πως την κρίνει. Ο Μπρούνο κάηκε για πεποιθήσεις που σήμερα κάποιος πορωμένος με την επιστήμη άνετα θα χαρακτήριζε θρησκόληπτες. Ο Γαλιλαίος ήταν ένας απατεωνίσκος ο οποίος τράβηξε το σχοινί μέχρι εκεί που δεν έπαιρνε με τον φίλο του τον πάπα και κατέληξε εκεί που κατέληξε εξαιτίας της αλαζονείας του και όχι εξαιτίας της κακίας της θρησκείας. (απλά η περίπτωση του, όπως η αντίστοιχη περίπτωση της Υπατίας - χρησιμοποιήθηκε με δόλο από τους πολέμιους της θρησκείας για να εφεύρουν τον περίφημο "πόλεμο" θρησκείας-επιστήμης που μόνο στο μυαλό τους υπάρχει) Το κάψιμο των μαγισσών είχε συνολικά πάλι κάποιες χιλιάδες νεκρούς (αντί για τα "εκατομμύρια" που συνήθως διατείνονται οι πορωμένοι εναντίον του χριστιανισμού) οι οποίοι μάλιστα τις περισσότερες φορές δεν ήταν γυναίκες και δεν καταδικάζονταν από την εκκλησία αλλά από το κράτος. Η θρησκεία πολλές φορές είχε χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για πολιτικές αποφάσεις ή πολιτικές πράξεις και το να κατηγορούμε συλλήβδην τη θρησκεία για όλα τα κακά του τότε είναι το αντίστοιχο με το να κατηγορούμε την επιστήμη για κάθε τι κακό που άνθρωποι έκαναν στο όνομα της στον 21ο αιώνα. Ο Μεσαίωνας μας έδωσε τον Ουμανισμό (ναι ο Ουμανισμός ξεκίνησε στην "σκοτεινή" και "καταπιεστική" χριστιανική Ευρώπη) και στη συνέχεια το Διαφωτισμό - ο οποίος σε καμμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να γίνει σε μια πραγματικά σκοτεινή καταπιεστική περιοχή όπως για παράδειγμα η Μέση Ανατολή. Το "θρησκευτικό" Βυζάντιο είχε δύο περιόδους "Αναγέννησης" πολύ πριν τη Δύση. Τα πανεπιστήμια ξεκίνησαν από τα μοναστήρια (και ο Ντώνικς διδάσκει σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο). Οι άνθρωποι έψαχναν το πως λειτουργεί ο κόσμος γιατί πίστευαν ότι μπορούν να κατανοήσουν το νου του Θεού που τον έφτιαξε (η ιδεολογική βάση της επιστήμης).

Σχετικά άρθρα

2. Η σημερινή εποχή θεωρείται "φωτεινή" και "προοδευμένη". Όμως σε πόσους τομείς είμαστε προοδευμένοι αλήθεια; Σε θέματα τεχνολογίας σίγουρα είμαστε. Αυτό όμως δεν λέει κάτι. Και σε 1000 χρόνια αντίστοιχα από τώρα οι άνθρωποι του τότε θα μας θεωρούν σχεδόν "βάρβαρους" με την πενιχρή μας τεχνολογία του σήμερα. Η τεχνολογία δεν έχει τόση σχέση με την επιστήμη όσο θα ήθελαν κάποιοι. Άλλο η εφεύρεση και άλλο η επιστήμη που οδηγεί στην εξήγηση του πως και γιατί λειτουργεί η εφεύρεση (πολλοί εφευρέτες δεν γνώριζαν καν γιατί δουλεύουν οι εφευρέσεις τους, κάτι το οποίο "μάθαμε" μετά από πολλά χρόνια - το 'μάθαμε' σε εισαγωγικά γιατί με την επιστήμη ποτέ δεν γνωρίζεις κάτι πραγματικά, μόνο θεωρίες εκφράζεις). Επιπλέον η τεχνολογία έχει και μια σκοτεινή πλευρά που λίγοι θέλουμε να αγγίζουμε (αποξένωση, απανθρωποποίηση, απώλεια ικανοτήτων κλπ) Σε θέματα ιατρικής είμαστε προοδευμένοι πάλι, αλλά και εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να δούμε σε ποιους τομείς της και γιατί. Η ιατρική δεν έχει τόσο σχέση με την επιστήμη όσο με την τεχνολογία σήμερα. Και σχετίζεται περισσότερο από όσο κάποιοι θα ήθελαν με πράγματα καθαρά "θρησκευτικά" στη φύση τους, όπως η πίστη (βλ. και το "ανεξήγητο" για τους επιστήμονες φαινόμενο του placebo) ή η αγάπη (αν είχε επικρατήσει η λογική της ψυχρής επιστήμης, τότε τους αδύναμους βιολογικά θα έπρεπε να τους σκοτώναμε - τα πρώτα νοσοκομεία σαν θεσμός ξεκίνησαν τον "σκοτεινό" Μεσαίωνα ως μέρη ελεημοσύνης στους φτωχούς). Πόσο όμως προοδευμένοι είμαστε σε άλλους τομείς όπως η προσωπική ευτυχία, η ψυχολογία του ατόμου, η ηθική; Σε μια εποχή που η κατάθλιψη είναι η Νο. 1 ασθένεια, πόσο εύκολα μπορούμε να μιλάμε για "πρόοδο"; Σε μια εποχή που οι γονείς παρατάνε τα παιδιά τους, που το να σκοτώνεις μωρά θεωρείται "δικαίωμα", που το να σκοτώνεις αμάχους θεωρείται "παράπλευρη απώλεια" (ας το συγκρίνουμε με τους κανόνες πολέμου μεταξύ ιπποτών στο "σκοτεινό" Μεσαίωνα) πόσο εύκολα μιλάμε για ανθρωπισμό; Σε μια εποχή που τελείως ψυχρά μπορεί να στειρώνουμε κάποιους στο όνομα της ευγονικής (κάτι που γινόταν για χρόνια στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες πολύ πριν τον κακό Χίτλερ), που αποδίδουμε τα πάντα στα κακά γονίδια, πόσο εύκολα μιλάς για "πρόοδο"; (ας το συγκρίνουμε με τη φιλοσοφία του χριστιανισμού περί ελεύθερης βούλησης) Σε μια εποχή όπου εκατομμύρια πεθαίνουν είτε σε παγκόσμιους πολέμους (δύο είχαμε σε σχέση με τον... κανένα στη "σκοτεινή" περίοδο του Μεσαίωνα) είτε από το... καπρίτσιο κάποιοι άθεου (βλ. Στάλιν) πόσο θράσος χρειάζεται να έχεις για να μιλάς για νεκρούς στο "σκοτεινό" Μεσαίωνα; Σε μια εποχή που βρίζουμε ως ρατσιστές αυτούς που μιλάνε υπέρ του φυσιολογικού, πόσο θράσος χρειάζεται να έχουμε για να μιλάμε για λογική; Σε μια εποχή που η ψυχρή επιστήμη έχει αναγάγει τα πάντα σε μηχανές και το σύμπαν σε ένα κενό κόσμο ηλεκτρονίων και σκοτεινής ύλης, πόσο μπορούμε να μιλάμε για "φωτεινή" εποχή; Σε μια εποχή όπου η σκέψη έχει τόσο πολύ εμποτιστεί με φιλοσοφικά δόγματα (βλ. υλισμός, μηχανιστική άποψη για τη ζωή κλπ) πως τολμάμε να μιλάμε για δογματισμό; (ειδικά αν ο δογματισμός στον οποίο αναφερόμαστε έχει να κάνει με πράγματα όπως η αγάπη και η συγχώρεση) Σε μια εποχή που η επιστήμη ισχυρίζεται πως μπορεί να κάνει τα πάντα (ακόμα και να... αναστήσει ανθρώπους) γιατί είμαστε τόσο βέβαιοι πως τα ίδια πράγματα δεν συνέβησαν κάποτε άλλοτε; Σε μια εποχή που η ίδια η επιστήμη έχει αποδείξει πως δεν μπορεί να αποδείξει τα πάντα, πόσο υποκριτές πρέπει να είμαστε για να μιλάμε για την επιστήμη που θα μας οδηγήσει στην Αλήθεια; Σε ένα κόσμο όπου έχει χαθεί στο μηδενισμό και τον υλισμό, η θρησκεία χρειάζεται περισσότερο από ποτέ.

Σχετικά άρθρα

3. Η θρησκεία πράγματι σου λέει τι να κάνεις. Ως συμβουλή όμως. Γιατί αυτό να είναι κακό; Και ο γονιός λέει στο παιδί του τι να κάνει, με αγάπη και από ενδιαφέρον. Είναι μετά θέμα του παιδιού το αν θα τον ακούσει ή όχι. Έχουμε τόσο πολύ εμποτιστεί από τη λογική "ο καθένας κάνει ό,τι θέλει" που δεν θέλουμε καν να ακούμε προτροπές. Ένα ταξίδι όμως που γίνεται χωρίς πυξίδα σύντομα καταλήγει σε καταστροφή... Ποιος διαφωνεί με τη συμβουλή "Ου φονεύσεις"; Επειδή το λέει η θρησκεία είναι κακό; Ενώ αν το λέει η... κοινωνιολογία είναι αυτομάτως καλό; Αν το λέει η θρησκεία είναι "ένα παραμύθι που φτιάχτηκε για να εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους" ενώ αν το πει μία συγκεκριμένη θεωρία (η οποία με άλλα αξιώματα ή άλλα δεδομένα θα βγάλει άλλο αποτέλεσμα) είναι σωστό;

Σχετικά άρθρα

4. Πίσω από κάθε συζήτηση για τη θρησκεία σαν κοσμικό θεσμό υπάρχει και η διαμάχη του αν υπάρχει Θεός ή όχι. Γιατί σε τελική ανάλυση αν υπάρχει Θεός, τότε από που και ως που η θρησκεία είναι κακιά επειδή λέει απλά την αλήθεια; Όπως και να το δει κανείς, όπως και να το αναλύσει, το όλο θέμα ανάγεται σε αυτή την απλή ερώτηση: Πιστεύεις στο Θεό; Αυτό το ζήτημα χρειάζεται μεγάλη ανάλυση και έχω γράψει σχετικά άρθρα. Επιχειρήματα υπέρ της ύπαρξης Του υπάρχουν πολλά και ισχυρά - σαφώς ισχυρότερα από τα επιχειρήματα εναντίον της ύπαρξης Του. Η βασική θέση του αθεϊσμού πως το σύμπαν υπάρχει από... τύχη χωρίς λόγο είναι απλά όχι μόνο παράλογη αλλά και έντονα αντι-επιστημονική. Η βασική θέση των αντι-χριστιανών ότι ο άνθρωπος είναι απλά ένα σύνολο κρέας και κόκκαλα που κινείται σαν ρομπότ υπακούοντας στο τι του λένε τα γονίδια του είναι τόσο παιδική σαν κοσμοθέαση που ακόμα και ένας μη-επιστήμονας μπορεί να αναγνωρίσει το πόσο λάθος είναι με βάση τα όσα ζει, κατανοεί και αισθάνεται κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης μέρας. Σε ένα σύμπαν χωρίς Θεό και χωρίς νόημα, τι... νόημα έχει να μιλάμε για καλό και κακό (άρα για κακή θρησκεία και καλή επιστήμη);

Σχετικά άρθρα

~ Σπύρος Κάκος, Αύγουστος 2016, Αθήνα, Ελλάδα


  > Main articles / Κύρια άρθρα   > Limits of Science   > Όρια της Επιστήμης
  > Religion & Science Unification   > Φιλοσοφία Επιστήμης & Θρησκείας

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...